Please login/register to apply for this job.
9 Sep 2022

Permanent Position for Cashier Available immediately

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV – Posted by Jobland24 Northern Cape, South Africa

Job Description

Position for Cashier Available immediately

Job Location: Northern Cape
Job Categories: Cashier
Job Type: Permanent
Company/Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
Job Title: Position for Cashier Available immediately


Job Description

Deurlopend flinke, effektiewe, vriendelike en korrekte dienslewering aan kliënte.

 • Vereistes:
 • Graad 12;
 • 1 jaar ondervinding as kassier;
 • Basiese kennis van landbouprodukte sal tot voordeel wees.
 • Vaardighede:
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Menseverhoudings;
 • Organisatoriese vermoëns;
 • Verkoopsvaardighede;
 • Syfervaardig;
 • Administrasie
 • Verantwoordelikhede:
 • Bevorder markaandeel deur goeie kliëntediens;
 • Kontanthantering;
 • Behartig verkope en beheer voorraad;
 • Byhou van administrasie.
 • Main purpose of the position:
 • Continuous, efficient, friendly and correct service to customers.

Requirements

 • Grade 12;
 • 1 year experience as a cashier;
 • Basic knowledge of agricultural products will be beneficial.

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • People skills;
 • Organizational capabilities;
 • Selling Skills;
 • Numeracy;

Responsibilities:

 • Promote market share through good customer service;
 • Cash handling;
 • Manage sales and inventory management;
 • Keeping track of administration.

APPLY NOW

10 total views, 1 today

Apply for this Job