Please login/register to apply for this job.
9 Aug 2022

Permanent Responsible Pharmacist / Verantwoordelike Needed

Spar Wapadrand – Posted by Jobland24 Pretoria, Gauteng, South Africa

Job Description

Responsible Pharmacist / Verantwoordelike Needed

Job Location: Pretoria East
Job Categories: Permanent
Job Type: Pharmacist
Company/Employer: Spar Wapadrand
Job Title: Responsible Pharmacist / Verantwoordelike Needed


Vacancy Details

APTEKER: VAKANTE POS/BESIGHEIDSGELEENTHEID

  • ‘n Nuwe apteek naamlik [email protected], Wapadrand is reeds goedgekeur. Daar word beplan om dit teen 1 Oktober 2022 maar teen die laatste 31 Oktober 2022 oop te maak.
  • Buiten dat dit ‘n geleentheid bied om u vaardigheid en passie as ‘n apteker in ‘n gebied wat deur besigheidsgroei gekenmerk word uit te leef, bied dit ook die moontlikheid om met min/selfs geen kapitaal ‘n aandeel in die besigheid(apteek) te bekom.
  • Daar sal van die suksesvolle aansoeker verwag word om beheer te neem van die dag tot dag operasionele take; en om ook deurlopend strategiese insette te lewer en -inisiatiewe te neem ten einde die besigheid as een van die bestes in Pretoria-Oos te vestig. ([email protected] is ‘n snelgroeiende handelsmerk en in terme van aanvanklike groei vergelykbaar met die [email protected] handelsmerk).
  • Ouderdom en jare ervaring is ondergeskik aan ander kriteria soos o.a. entrepreneuriese ingesteldheid en die vermoë om beide slim EN hard te kan werk.
  • Entrepreneurs hou nie hulle horlosie dop nie, maar eerder die groot prentjie wat uit klein (maar steeds kritiek belangrike) prentjies gevorm word. Uiteraard sal sobere gewoontes en ‘n onverkwikbare waardestelsel “gegewes” wees.
  • Indien bogenoemde geleentheid u soos ‘n handskoen pas EN u oortuig is dat dit dit ooreenstem met u persoonlikheidsprofiel en toekomsvisie, word u vriendelik uitgenooi om u CV (met ‘n motivering vir u aansoek) te stuur aan
  • [email protected]
  • 6 people have applied for this job. 225 people have viewed this job.

APPLY NOW

22 total views, 1 today

Apply for this Job